Cele i zadania "Polish Heritage Center"

czyli

Centrum Polskiego Dziedzictwa w Toms River.

  1. Centrum zwane dalej PHC, założone zostało z inicjatywy grupy ludzi, którym edukacja polskich dzieci na ziemi amerykanskiej była bliska sercu. PHC zostało pomyślane jako kontynuacja wielu polonijnych, kulturalno-oświatowych organizacji,rozsianych po całym świecie, których celem jest nauczanie jezyka polskiego, polskiej historii, tradycji, literatury, sztuki i muzyki.

  2. Głównym zadaniem PHC jest zbieranie i generowanie funduszy na zakup nieruchomości, na której można by zbudować polską szkolę lub adoptować istniejące miejsce na takąż. Równolegle ze szkołą zorganizowano by bibliotekę i salę tradycji polskiej, która z czasem powinna się przerodzić w muzeum. W momencie zaistnienia polskiego budynku PHC będzie kontynuować działalność dostarczania funduszy na utrzymanie i rozwój szkoły. PHC posiada status "non-profit“ organizacji, a więc nie jest nastawiona na przynoszenie korzyści osobom prywatnym ani nie może być zaangażowana w działalność polityczną. Za wyjątkiem firm zatrudnionych przez PHC wszyscy udzielający się wykonują prace społecznie bez wynagrodzenia. Fundusz zbierzne przez PHC sa deponowane na koncie i moga być użyte jedynie na cele szkoły, biblioteki i muzeum.

  3. W dalszej przyszłości PHC będzie sponsorowało stypendia dla polskich studentów, propagowało polskie tradycje, pomagało polskim emigrantom, organizowało wystawy, odczyty, seminarja, udostępniało muzealne zbiory, dokumenty, operowało biblioteką itd.

  4. Do PHC już zaczynają nadchodzić dary: biblioteka pani Sierpińskiej, książki od p.Janty Połczyńskiej oraz obietnica dalszej pomocy. Czekają na odebranie książki i antyki w Vermont u p. Kowalskiej oraz u państwa Kwiatkowskich we Freehold, również różne instytucje i osoby prywatne zgłosiły chęć pomocy. Należy pamiętać że każdy cenny przedmiot, zapis testamentowy, prezent, nawet wykonana praca , może być odciągnięnta z podatków - wszelkie donacje są " tax exempt".


Post Scriptum:

Nie ma nic złego w zakładaniu licznych organizacji polonijnych na tym samym terenie. Można być członkiem jednej lub wielu. Wszystkie one potrzebują pieniedzy, członków, pracy społecznej. Organizacje te powinny sobie pomagać i wzajemnie się wspierać. Pamietajmy o olbrzymich odległościach dzielących ludzi i instytucje. Łatwiej jest spotykać się we własnym sąsiedztwie, dyskutować lokalnie o naszych potrzebach i planach. Te ostatnie mogą być różne w zależności od wieku, pozycji, stanu rodzinnego itd... Ochota do pracy też jest różna, zależnie od charakteru, otoczenia, stanu posiadania itd... Należy wykazać maximum dobrej woli byśmy nie musieli zazdrościć innym grupom etnicznym którzy mają, budują, i solidarnie odpierają ataki innych. Bądźmy ludźmi dobrej woli. Czego wszystkim życzy w 1997 r.


Tadeusz Kwiatkowski

   POLECANE STRONY :


    


    


    
.